Mẫu In

Nếu bạn muốn cài đặt hay thiết kế mẫu in phiếu đơn hàng cho cửa hàng, doanh nghiệp của mình thì có thể thiết kế ở mục Mẫu in này.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Cấu hình >> Chọn Hệ thống

Bước 2: Muốn thêm mới mẫu in trong hệ thống >> Chọn Thêm mới

Bước 3: Form thêm mới hiển thị >> Điền thông tin vào form thêm mới >> Sau khi điền thông tin hoàn tất thì nhấn Lưu

Last updated