Xuất Đơn Nhanh

Xuất đơn nhanh nhằm để giúp người bán thực hiện thao tác cùng một lúc nhiều đơn hàng giúp lên thực hiện hàng loạt đơn cùng 1 thao tác.

Xuất đơn nhanh giúp giảm tốn thời gian trong việc xử lý từng đơn hàng lẻ nhưng cùng một thao tác. Nên việc có xuất đơn nhanh này giúp thực hiện các đơn hàng đồng thời cùng một lúc sẽ nhanh chóng và ít tốn thời gian hơn.

Ở xuất đơn nhanh có thể lọc các thông tin theo: nguồn đơn, giữ kho, hãng vận chuyển, kho hàng, mã vận chuyển, giới hạn đơn, thẻ.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> chọn Ment đơn hàng >> chọn Xuất đơn nhanh

Bước 2: Chọn các đơn hàng cần xuất đơn nhanh >> Chọn Thao tác cần thực hiện ở các button

Các thao tác thực hiện:

  • Xuất kho & chờ đóng hàng: Thì đơn hàng đang ở trạng thái Đơn hàng mới sẽ chuyển sang trạng thái Chờ đóng hàng

  • Xuất phiếu nhặt hàng: thì sẽ tải file excel về có chứa thông tin sản phẩm và số lượng sản phẩm

  • Gửi hãng vận chuyển: đơn hàng sẽ được chuyển giao cho đơn vị vận chuyển

  • Đổi trạng thái: có thể thay đổi trạng thái đơn hàng

  • Gắn thẻ: có thể gắn thẻ đơn hàng theo thông tin mà người dùng cài đặt

  • In đơn hàng: đơn hàng sẽ được in ra phiếu đơn hàng với thông tin đơn đi kèm.

Last updated