Dashboard

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tổng quan tình hình kinh doanh trong ngày và các tiêu chí: theo doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng, số lượng sản phẩm chốt, trạng thái đơn hàng, thống kê top sản phẩm bán chạy và doanh thu theo nhân viên.

Có thể thống kê các tiêu chí trên theo các thời gian như: hôm nay, hôm qua,.... hoặc tự cài đặt thời gian để thống kê

Doanh thu và Trạng thái có thể nhìn trực quan tăng trưởng bằng biểu đồ đường hay biểu đồ cột

1. Ý nghĩa

Giúp quản lý thông tin một cách nhanh chóng và khái quát nhất tình hình hoạt động của gian hàng từ:

- Các số liệu thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của gian hàng dưới dạng biểu đồ.

- Thông tin về các hoạt động của người dùng trên gian hàng.

- Hiển thị doanh thu sản phẩm, doanh thu CTV dễ dàng biết được lợi nhuận của mình.

2.Thao tác

2.1 Màn hình Dashboard trên hệ thống Mento

Màn hình Dashboard sẽ hiển thị gồm 3 phần thông tin chính sau:

 • Phần thông tin bên trên màn hình: được chia làm 4 cột thống kê doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng, số lượng sản phẩm đã chốt so với kỳ trước (1).

 • Phần thông tin ở giữa: được chia làm 2 biểu đồ thống kê doanh thu và trạng trái hoạt động (2).

 • Phần thông tin cuối cùng: thể hiện thông tin chi tiết về doanh thu sản phẩm, doanh thu nhân viên (3).

Thống kê doanh thu đơn hàng, số lượng sản phẩm chốt hàng ngày

Doanh thu (1): sao khi lên đơn doanh thu sẽ được thống kê nhanh chóng

Lợi nhuận (2): được thống kê sao khi đơn hàng chốt đơn

 • Lợi nhuận: đơn hàng đã thành công

 • Lợi nhuận chưa xác thực: đơn hàng đã xác thực nhưng chưa hoàn thành đơn

Đơn hàng (3): là số lượng đơn hàng được lọc hàng ngày hoặc hàng tháng

Số lượng sản phẩm chốt (4): là số lượng sản phẩm lên đơn và bán ra

Các số liệu thống kê tình hình kinh doanh của gian hàng bao gồm:

Mento cung cấp hệ thống Báo cáo doanh thu để bạn có thể quản lý và kiểm soát được doanh thu và lợi nhuận bán sản phẩm hàng ngày, theo kênh bán hàng, theo nhà cung cấp, theo khách hàng… giúp bạn đưa ra những chiến lược bán hàng tốt nhất để tăng doanh thu bán hàng của bạn

 • Doanh thu: doanh thu được thống kê hàng ngày/tháng để bạn dễ nhàng cập nhập thông tin.

 • Trạng thái: đơn hàng được theo dõi theo các trạng thái cụ thể và chi tiết.

 • Lợi nhuận: là doanh thu nhận về đã trừ đi các khoản chi phí liên quan đến việc mua bán sản phẩm….

 • Doanh thu ước tính: là doanh thu tất cả các đơn hàng đã được lên đơn, còn những doanh thu thực tế là những đơn hàng đã giao thành công

 • Đơn hàng: là quá trình xác nhận đơn, theo dõi và hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng. So sánh đơn từng ngày giúp bạn quản lý đơn hàng một cách tiện lợi

 • Đơn hoàn: là quá trình đơn hàng bị huỷ của khách hàng, biểu đồ thể hiện sự so sánh đơn trả lại từng ngày có sự chênh lệch như thế nào.

 • Doanh thu sản phẩm: giá bán x số lượng

 • Doanh thu nhân viên: số lượng sản phẩm bán ra

2.2 Các thao tác trên màn hình Dashboard

Tương tự các phân hệ báo cáo khác trên phần mềm Mento, sau khi bạn truy cập và báo cáo doanh và đã chọn báo cáo cần xem, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau:

Lọc và chọn loại báo cáo cần xem

Lọc báo cáo theo các khoảng thời gian có sẵn, hoặc tùy chỉnh thời gian cần xem báo cáo bằng cách chọn mục Tùy chọn và cài đặt thời gian.

Định trước: thời gian hôm nay, hôm qua, tuần trước, tháng trước…

Tuỳ chọn: bạn có thể kiểm tra thông tin trong khoảng thời gian nào bạn muốn kiểm tra doanh thu sản phẩm.

Cài đặt biểu đồ hiển thị

Bạn có thể lựa chọn các giá trị hiển thị trên biểu đồ ( tối đa 2 giá trị) và lựa chọn xem theo loại biểu đồ ưa thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể ẩn khối biểu đồ nếu không có nhu cầu xem trên giao diện báo cáo.

Chọn giá trị hiển thị thể hiện trên biểu đồ

Chọn loại biểu đồ thể hiện

Như vậy, Mento đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng màn hình Dashboard. Mọi thắc mắc xin liên hệ đến tổng đài tư vấn, hỗ trợ phần mềm tại Mento để được giải đáp nhanh chóng.

Last updated