Báo Cáo Bán Hàng Nhân Viên

Phần mềm quản lý bán hàng Mento có hệ thống báo cáo bán hàng nhân viên nhằm mang tới những trải nghiệm đơn giản, dễ sử dụng trong việc quản lý bán hàng cũng như theo dõi hoạt động bán hàng của nhân viên có đạt hiệu quả năng suất tốt chưa.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment báo cáo từ Menu

Bước 2: Từ Ment báo cáo >> Chọn Báo cáo BHNV

Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên kèm theo số lượng đơn và trạng thái của từng đơn đó. Người dùng có thể lọc các đơn hàng theo thời gian hay loại nhân viên.

  • Thành công: hiển thị tổng số tiền của các đơn hàng đã giao thành công.

  • Đang xử lý: hiển thị tổng số tiền của các đơn hàng đang trong trạng thái đang thực hiện.

  • Hoàn trả: hiển thị tổng số tiền của các đơn hàng bị trả về lại shop do khách hàng không nhận hàng.

  • Trung bình thành công: hiển thị phần trăm số lượng đơn hàng thành công trên tổng số đơn hàng.

Last updated