Tích Hợp Shopee

Tính năng tích hợp Shopee được xây dựng nhằm mục đích giúp các gian hàng để:

- Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Shopee từ Mento.

- Đồng bộ dữ liệu đơn đặt hàng được tạo trên Shopee về Mento.

- Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Shopee về Mento.

Hệ thống Mento cho phép 1 chi nhánh của gian hàng có thể kết nối với nhiều gian hàng nhà bán của Shopee.

1. Tích hợp Shopee với Mento

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment kết nối >> Chọn Tích hợp Shopee

Bước 2: Chọn ô dấu (+) ở góc bên phải

Bước 3: Điền thông tin đăng nhập của tài khoản cửa hàng trên Shopee

Bước 4: Sau khi đăng nhập thông tin thành công >> Nhấn Confirm Authorization

2. Đồng bộ sản phẩm từ Shopee với Mento

Để đồng bộ được tồn kho và giá sản phẩm lên Shopee, bạn cần phải liên kết sản phẩm Shopee với sản phẩm Mento

Bước 1: Chọn Tên cửa hàng cần đồng bộ sản phẩm

Bước 2: Nhấn nút Đồng bộ

Bước 3: Liên kết sản phẩm: Chọn icon chỉnh sửa >> Nhập mã sản phẩm

Bước 4: Sau khi nhập mã sản phẩm >> Chọn icon dấu tích

Sau khi liên kết sản phẩm hoàn thành. Muốn kiểm tra sản phẩm vừa được liên kết thì lọc sản phẩm đã liên kết.

Last updated