Báo Cáo Đơn Vị Vận Chuyển

Phần mềm quản lý bán hàng Mento có hệ thống báo cáo đơn vị vận chuyển nhằm mang tới những trải nghiệm đơn giản, dễ sử dụng trong việc quản lý bán hàng cũng như theo dõi hoạt động bán hàng của cửa hàng kết nối với các đơn vị vận chuyển.

Từ đó, việc quản lý hiệu suất và theo dõi đơn hàng ở các đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng và tối ưu hơn. Nhằm thống kê được số lượng đơn hàng của cửa hàng khi chuyển giao cho đơn vị vận chuyển.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment báo cáo từ Menu

Bước 2: Từ Ment báo cáo >> Chọn Báo cáo ĐVVC

Hệ thống hiển thị danh sách đơn vị vận chuyển mà cửa hàng đang kết nối kèm theo trạng thái đơn, số lượng đơn, số tiền và phí vận chuyển. Người dùng có thể lọc các đơn hàng theo thời gian hay loại đơn vị vận chuyển.

  • Thành công: hiển thị số lượng đơn hàng đã giao thành công đến cho khách hàng.

  • Đang xử lý: hiển thị số lượng đơn hàng đang thực hiện

  • Hoàn trả: hiển thị số lượng đơn hàng được trả về cho shop khi khách hàng không nhận hàng

  • Trung bình thành công: hiển thị phần trăm số lượng đơn hàng thành công trên tổng số lượng đơn hàng.

Last updated