Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là tập hợp các dòng sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng.

Mỗi dòng sản phẩm được nhóm lại với nhau bởi sự tương đồng dựa trên các tiêu chí như cùng chức năng, cùng ngành hàng/ chủng loại, cùng phân khúc giá, cùng công nghệ sản xuất....

Quản lý danh mục sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ danh mục đang sử dụng, việc tạo danh mục có thể đem lại những lợi ích sau:

  • Dễ dàng tìm kiếm, quản lý hàng hóa trên trang sản phẩm

  • Báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo từng danh mục giúp doanh nghiệp đưa ra các kế hoạch nhập hàng phù hợp.

  • Hỗ trợ cài đặt khuyến mãi theo từng danh mục.

  • Hỗ trợ hiển thị các danh mục trên website.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment sản phẩm >> Chọn Danh mục sản phẩm

Bước 2: Từ Danh mục sản phẩm >> Chọn Thêm mới >> Form thêm mới danh mục hiển thị

Bước 3: Sau khi điền tên danh mục >> Click Lưu

Người dùng có thể chỉnh sửa tên danh mục sản phẩm bằng cách click vào icon chỉnh sửa hoặc xóa tên danh mục bằng cách click vào icon xóa của từng danh mục

Last updated