Kệ Hàng

Kệ hàng là một nghệ thuật sắp xếp sản phẩm khiến khách dễ dàng quản lý đơn giản. Nếu bạn đang có ý định buôn bán hàng Online thì có thể tham khảo những bí quyết trưng, bày hàng hóa này để doanh số tăng nhanh nhé.

Bước 1: Ment Kho Hàng > Kệ Hàng

Bước 2: Thêm kệ

Lưu ý: bạn có thể thêm vị trí sản phẩm vào kệ hàng mà bạn mong muốn, ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra ( tên kệ hàng hoặc tồn kho)

Last updated