Quét Mã Vạch

B1: Truy cập vào Ment đơn hàng > Quét mã vạch

B2: Sau đó chọn nút Quét mã vạch bên cạnh thanh “Tìm kiếm sản phẩm

B3: Chọn loại máy quét

  • Thiết bị quét

  • Điện thoại

B4: Đưa thiết bị quét/ camera điện thoại vào mã vạch của sản phẩm.

B5: Tùy chỉnh số lượng sản phẩm.

B6: Hoàn thành các thông tin tạo đơn hàng

  • Lựa chọn hình thức giao hàng: “Khách đến lấy” hoặc “Giao nhà khách”

  • Điền các thông tin khách hàng: Khách lẻ/ Nhập tên hoặc số điện thoại

  • Nhập Thông tin thanh toán: Chọn khuyến mãi, Chiết khấu

  • Chèn ghi chú (nếu có)

Last updated