Công Nợ Tiktok

Công nợ Shopee là một báo cáo công nợ Tiktok cực kì chính xác, đầy đủ và nhanh chóng cũng như dễ dàng sử dụng dành cho mọi đối tượng sử dụng.

Bước 1: Công nợ > Công nợ Tiktok

Bước 2: bạn kiểm tra các công nợ tiktok

  • Tất cả các shop: bạn có thể chọn 1 shop bất kì để kiểm tra công nợ

  • Trạng thái: có 2 mục đã đổi soát vs chưa đổi soát để bạn kiểm tra công nợ

  • Trả tiền - Tạo đơn:

  • Tìm kiếm: bạn có thể tìm kiếm được công nợ trong 30 ngày qua

Last updated