Báo Cáo Sản Phẩm

Cửa hàng của bạn có kho vật lý hay không thì vẫn cần phải có thêm mục này khi báo cáo quản lý bán hàng, nó sẽ cho bạn biết đã nhập, xuất bao nhiêu mặt hàng, sản phẩm nào chưa bán hết,… Thông thường sẽ bao gồm các mục sau:

- Báo cáo tồn kho: Thống kê lại các mặt hàng vẫn chưa bán về số lượng, giá trị tồn kho

- Xuất, nhập tồn: Gồm tồn kho đầu kỳ, số lượng đã nhập và xuất ra trong kỳ của từng loại mặt hàng

- Báo cáo kiểm hàng: Định kỳ cứ cách một khoảng thời gian bạn cần phải kiểm lại một lượt những mặt hàng hiện đang tồn. Bản báo cáo này cho bạn biết số lượng tồn thực tế và cần điều chỉnh là bao nhiêu.

Bước 1: Đăng nhập vào Mento >> Chọn Ment báo cáo

Bước 2: Từ Ment báo cáo >> Chọn Báo cáo sản phẩm

Hệ thống hỗ trợ lọc báo cáo theo điều kiện: Thời gian, Kho hàng.

Hệ thống hiển thị các thông tin như: Nhập kho, Nhập chuyển kho, Nhập đơn hoàn, Cân bằng kho, Xuất đơn hàng, Xuất chuyển kho. Có thể xem đồ thị của các thông tin bằng cách nhấn vào các ô thì đồ thị sẽ hiển thị và được xem nhiều thông tin cùng một lúc.

  • Nhập kho: hiển thị số lượng sản phẩm đang hiện có trong kho

  • Nhập chuyển kho: hiển thị số lượng sản phẩm nhập vào kho được chuyển từ kho này sang kho khác.

  • Nhập đơn hoàn: hiển thị số lượng đơn được trả về lại cửa hàng khi khách hàng không nhận đơn hàng.

  • Cân bằng kho: hiển thị số lượng sản phẩm chênh lệch nhau giữa tồn kho và tồn thực tế.

  • Xuất chuyển kho: hiển thị số lượng sản phẩm xuất kho từ kho hàng này sang kho hàng khác. Giúp theo dõi các giao dịch chuyển hàng từ chi nhánh này đến chi nhánh khác.

Hiển thị danh sách chi tiết các sản phẩm và số lượng sản phẩm tương ứng với Nhập kho, Nhập chuyển kho, Nhập đơn hoàn, Cân bằng kho, Xuất đơn hàng, Xuất chuyển kho.

Last updated