Chuyển Kho

Khi bạn quản lý cùng lúc nhiều kho hàng và muốn kiểm soát việc chuyển hàng giữa các kho với nhau thì bạn cần dùng tính năng trong mục Chuyển kho. Tùy vào mục đích chuyển kho, bạn có thể chọn các cách thêm phiếu chuyển kho khác nhau.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Ment kho hàng >> Chuyển kho

Bước 2: Muốn thêm phiếu xuất sản phẩm từ kho này sang kho khác thì chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin vào các form >> Chọn Lưu

  • Kho nhập hàng: là nơi sẽ được nhận sản phẩm

  • Kho xuất hàng: là nơi sẽ phải lấy hàng ra để gửi đến kho khác

  • Sản phẩm: chọn sản phẩm cần chuyển kho

  • Số lượng: nhập số lượng cần chuyển

  • Giá: có thể thay đổi giá chuyển kho

hoặc có thể import phiếu chuyển kho bằng file excel

Bước 1: Chọn icon Tải lên

Bước 2: Download form mẫu về

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm vào form

Bước 4: Nhấn Chọn để tải file lên >> Nhấn Tải lên

Có thể thực hiện các thao tác ở phiếu chuyển hàng:

(1): Thao tác duyệt phiếu (phiếu ở trong trạng thái Chưa duyệt)

(2): Thao tác in phiếu

(3): Thao tác xuất file excel

(4): Thao tác chỉnh sửa (phiếu ở trong trạng thái Chưa duyệt)

(5): Thao tác xóa (phiếu ở trong trạng thái Chưa duyệt)

Last updated