Comment on page

Mục đích sử dụng phần mềm Mento

Mục đích sử dụng Mento là gì

Là nơi bạn có thể thực hiện mọi công việc và quản lý bán hàng của mình trên Mento sau khi đăng ký cần phải tạo một tổ chức kinh doanh để có thể hoạt động. Tuy nhiên, với một tài khoản Mento, bạn có thể tạo ra nhiều tổ chức kinh doanh cho nhiều mảng kinh doanh của mình, mỗi tổ chức kinh doanh là một thực thể hoạt động riêng biệt, tách rời.
Với một tổ chức kinh doanh mento bạn có thể:
  • Liên kết và quản lý các Shop trên các sàn TMĐT shopee, tiki, Lazada.
  • Liên kết các tài khoản mạng xã hội Facebook, Instagram, Tiktok
  • Liên kết các cửa hàng, đơn vị vận chuyển
  • Tạo tài khoản nhân viên và phân quyền cho các tài khoản nhân viên trong tổ chức.
Tất cả các ứng dụng trọng Mento đều hoạt động dựa trên các tổ chức kinh doanh này. Sau khi đã khởi tạo thông tin về tổ chức kinh doanh ( tên, mã tổ chức) có thể thay đổi 1 lần duy nhất.
Tổ chức kinh doanh của Mento
Với một tài khoản Mento, bạn có thể tạo nhiều tổ chức kinh doanh. Để tạo một tổ chức kinh doanh mới bạn bấm vào tên tổ chức kinh doanh phía trên màn hình vào chọn tạo tổ chức kinh doanh mới.
Tiếp theo, nếu bạn vận hành một mô hình kinh doanh với các nhân viên bên dưới, bạn có thể xem hướng dẫn về cách tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên trong tổ chức kinh doanh của mình. Nếu không bạn có thể bỏ qua qua phần này vào xem thêm về các sản phẩm trong Mento.