Cấu Hình Shop

Cấu hình shop là thông tin liên hệ giúp khách hàng có thể liên hệ được với bạn, cũng chính là những thông tin được thể hiện trên hoá đơn bán hàng của website bạn. Việc để địa chỉ và thông tin liên hệ chính xác sẽ giúp cho khách hàng của bạn dễ dàng tìm được và liên hệ với bạn nhanh chóng.

Bước 1: Cấu hình > cấu hình shop

Thông tin shop:

  • Tên cửa hàng: Nhập tên cửa hàng của bạn hoặc thông tin trên giấy phép kinh doanh

  • Email: thông tin Email của cửa hàng

  • Điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ của cửa hàng

  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ cửa hàng

  • Quốc gia: Lựa chọn quốc gia của bạn

  • Tỉnh/Thành phố: Lựa chọn tỉnh/thành phố nơi cửa hàng đang hoạt động

Hoa hồng nhân viên:

  • Đơn thành công: được bao nhiêu tiền 1 đơn

  • Đơn thất bại: trừ bao nhiêu tiền 1 đơn

Đơn hàng mặc định:

Cài đặt chung:

Last updated