Nhóm CTV

Chức năng này giúp người dùng quản lý các kênh bán hàng của doanh nghiệp và các thành viên trong nhóm CTV. Để kiểm tra thông tin của nhóm CTV, người dùng thực hiện các thao tác sau

Bước 1: Đăng nhập hệ thống quản lý Mento >> Metadata >> Nhóm CTV

Bước 2: Sau khi vô mục nhóm CTV >> Tạo thêm nhóm CTV >>Bấm Nút Lưu hoàn thành

  • Tên nhóm CTV: là dùng để đặt thông tin nhóm CTV ( CTV mặc định, nhóm 1, nhóm 2…)

  • $: chiết khấu bằng tiền

  • %: chiết khấu bằng tỷ lệ %

  • Sắp xếp: sắp xếp theo thứ tự quan trọng

Bước 3: Sau khi tạo nhóm CTV thành công bạn có thể trở về màn hình kiểm tra thông tin.

Lưu ý:

  • Nút mặc định: là việc mặc định của nhóm CTV

  • Nếu muốn chỉnh sửa hoặc xóa nhóm CTV bạn chỉ cần chọn biểu tượng bút chì để sửa, dấu X để xoá.

Trên đây là hướng dẫn giúp bạn phân chia rõ ràng các chức năng nhóm CTV. Hy vọng các bước hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng 1 cách dễ dàng, nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy lên hệ ngay đến Mento để được giải đáp.

Last updated