Báo Cáo Vận Hành Hôm Nay

Báo cáo ngày cần theo dõi nhân viên bán hàng đã thực hiện bao nhiêu đơn hàng mỗi ngày. Bằng cách này, nhà quản lý bán hàng có thể theo dõi hoạt động của đội ngũ bán hàng và xác định được số lượng đơn trong ngày hiệu quả.

Việc theo dõi báo cáo bán hàng hàng ngày sẽ giúp đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng đang thực hiện các công việc cần thiết liên tục để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment báo cáo

Bước 2: Từ Ment báo cáo >> Chọn Báo cáo vận hành

Ở Tổng quan sẽ hiển thị số lượng đơn hàng và các trạng thái hoạt động đã được cập nhật trong ngày hôm nay cũng như được thể hiện bằng biểu đồ để có thể nhìn trực quan hơn.

 • Đơn mới: là số lượng đơn khách hàng đặt trong ngày

 • Đóng hàng: là số lượng đơn được kho đóng gói sản phẩm trong ngày

 • Đơn đối soát: là kiểm tra số lượng đơn ở bên vận chuyển phải bằng đúng với đơn kho đã đưa cho vận chuyển.

 • Đơn hoàn: là số lượng mà khách hàng không nhận sẽ được trả về lại shop.

 • Giao thành công: là số lượng đơn trong ngày đã giao đến khách hàng.

Có thể thống kê đơn hàng trong ngày theo nhiều đơn vị vận chuyển mà shop đang kết nối và cũng như được thể hiện bằng biểu đồ bên cạnh để có thể nhìn trực quan.

 • Tự vận chuyển: là số lượng đơn mà shop tự giao đến khách hàng

 • Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post, Giao hàng nhanh, Shopee: là số lượng đơn sẽ do các bên vận chuyển làm trung gian sẽ vận chuyển đơn đến khách hàng

Có thể thống kê theo đơn hàng theo các nguồn tạo đơn và có thể nhìn trực quan bằng biểu đồ được thể hiện bên cạnh.

 • CTV: là những đơn hàng được được đặt hàng thông qua những cộng tác viên hợp tác với cửa hàng.

 • Shop tạo: là những đơn hàng do chính cửa hàng tự lên đơn mà không qua các trung gian hay CTV

Có thể thống kê các đơn hàng theo phân loại đơn và cũng được thể hiện bằng biểu đồ để có thể nhìn trực quan hơn.

 • Bán qua CTV: là số lượng đơn được đặt thông qua CTV

 • Bán sỉ: là số lượng đơn được khách hàng đặt mua sản phẩm với số lượng nhiều

Last updated