Bán Tại Cửa Hàng

Hóa đơn không chỉ là công cụ ghi lại giao dịch bán hàng mà còn giúp khách hàng tin tưởng hơn vào sự trung thực của cửa hàng. Chính vì vậy, việc quản lý hóa đơn bán hàng đóng vai trò khá quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống >> Chọn Ment đơn hàng >> Chọn Bán tại cửa hàng

Bước 2: Điền các thông tin vào hóa đơn >> Chọn Thanh toán

  • Sản phẩm: chọn sản phẩm ở trong của hàng và có thể thay đổi số lượng hay giá bán của từng sản phẩm đó. Nếu trong trường hợp chọn sai sản phẩm thì cũng có thể xóa sản phẩm đó.

  • Khách hàng: chọn thông tin khách hàng bằng cách nhấn vào ô tìm kiếm hoặc thêm mới khách hàng bằng cách nhấn vào ô dấu (+) để thêm mới.

  • Giảm giá: có thể chọn số tiền hoặc phần trăm giảm cho hóa đơn. Sau đó thì nhập số tương ứng vào ô Giảm giá

  • Khách thanh toán: nhập số tiền khách đưa cho nhân viên. Sau đó hệ thống sẽ tự động hiển thị tiền để thối lại cho khách hàng.

Bước 3: Sau khi nhấn Thanh toán >> Hệ thống sẽ hiển thị phiếu hóa đơn

Last updated