Chuẩn Bị Hàng

Giúp thực hiện đồng loạt các đơn hàng sang cùng một trạng thái hay in đơn chỉ bằng một thao tác.

Nhằm tiết kiệm thời gian hơn khi phải thực hiện từng đơn lẻ mà có cùng một thao tác.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Ment đơn hàng >> Chuẩn bị hàng

Bước 2: Chọn các đơn hàng cần xử lý >> Chọn Thao tác muốn thực hiện

Các thao tác thực hiện:

  • Chuyển sang chờ đóng hàng: Các đơn hàng sẽ được thay đổi trạng thái sang đơn Chờ đóng hàng

  • Sang màn hình in đơn: Người dùng sẽ được điều hướng đến màn hình In đơn

Last updated