Đặt Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Quản lý đặt hàng từ nhà cung cấp là hoạt động mà các cửa hàng sẽ kiểm soát thông tin, phân loại nhà cung cấp cũng như các sản phẩm từng nhà cung cấp. Đây là công việc cực kì cần thiết trong mối quan hệ giữa cửa hàng và nhà cung cấp, giúp cửa hàng có thể hoạt động một cách tốt nhất.

Bởi nhà cung cấp là đối tượng góp phần trực tiếp vào công việc kinh doanh của cửa hàng, không chỉ đưa đến những vật liệu, hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý mà còn giúp tăng sức cạnh tranh của cửa hàng trên thị trường.

Nhà cung cấp tốt có thể được xem là tài nguyên vô giá và rất quan trọng đối với các cửa hàng. Những nhà cung cấp tốt không chỉ giao hàng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, kịp thời gian mà còn hỗ trợ trong vấn đề chi phí.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment sản phẩm >> Chọn Đặt hàng từ NCC

Bước 2: Chọn Thêm mới >> Form Thêm mới đặt hàng sẽ được hiển thị

Last updated