Hãng Vận Chuyển

Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển. Ngoài những đơn vị giao hàng được tích hợp trong Mento. Bạn có thể thêm mới các đơn vị vận chuyển khác để quản lý việc giao hàng hóa của cửa hàng.

1. Thêm mới đơn vị vận chuyển

Để thêm mới một đơn vị vận chuyển, bạn cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Mento >> Chọn Ment kết nối >> Hãng Vận chuyển >> Thêm đơn vị vận chuyển.

Bước 2: Chọn Thêm mới bên góc phải để thêm mới đơn vị vận chuyển >> điền đầy đủ thông tin (đơn vị, loại vận chuyển) >> bấm nút lưu.

Đặc biệt, phần đơn vị vận chuyển: được chia làm các bộ phận

  • Giao hàng tiết kiệm

  • Giao hàng nhanh

  • Tự vận chuyển

  • Viettel Post

  • Shopee

Nếu bạn chọn giao hàng tiết kiệm >> Bạn cần phải nhập Mã token >> bấm nút lưu

Mã token : được cung cấp bởi "Giao hàng tiết kiệm"

Nếu bạn chọn giao hàng nhanh >> bạn cần phải nhập Mã token, GNH shop, OPT >> bấm nút lưu

Mã token, GHN Shop, OPT: được cung cấp bởi "Giao hàng nhanh"

* Nếu bạn chọn tự vận chuyển >> bạn chỉ cần bấm nút lưu thế là bạn hoàn thành việc tạo đơn vị vận chuyển.

Bước 3: Sau khi bấm nút lưu >> bạn đã hoàn thành việc thêm đơn vị vận chuyển

Lưu ý:

  • Kích hoạt: còn đối kích hoạt, bạn có thể tắt đơn vị tự vận chuyển - kích hoạt đơn vị giao hàng nhanh

  • Mặc định: là việc mặc định đơn vị vận chuyển

2. Chỉnh sửa hoặc xoá đơn vị vận chuyển

  • Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên hoặc đơn vị vận chuyển >> Chọn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa thông tin.

  • Nếu bạn muốn xoá đơn vị vận chuyển >> chọn biểu tượng thùng rác để xóa thông tin.

Trên đây là các thao tác hướng dẫn liên quan tới nghiệp vụ thêm mới đơn vị vận chuyển. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 0924758686 , hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Last updated