Lịch Sử Xuất Nhập

Nhập/xuất file là mục quản lý tất cả các thao tác nhập/ xuất file trong cửa hàng của bạn

- Giúp chủ cửa hàng có thể quản lý được tình trạng nhập/ xuất file trong cửa hàng.

- Kiểm soát được xem nhân viên nào xuất/ nhập file, xuất/ nhập file gì nhanh chóng.

- Nhân viên xuất/ nhập file biết được file đang trong tình trang nhập thành công, nhập thất bại hay đang xử lý để kiểm soát tốt công việc.

Sau khi thao tác nhập hoặc xuất file, để kiểm tra tình trạng nhập/xuất file bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn chọn Ment Kho Hàng > Lịch sử xuất nhập

Bước 2: Trên giao diện phần Lịch Sử Xuất Nhập sẽ hiển thị danh sách lịch sử nhập/xuất file. Bạn có thể lọc danh sách xuất nhập file theo nhu cầu bằng cách chọn Lọc thao tác để chọn điều kiện lọc như thời gian, người thao tác, chức năng, module và trạng thái.

Các trạng thái xử lý:

  • Tồn đầu kỳ: số lượng sản phẩm còn trong kho lúc ban đầu

  • Xuất trong kỳ: số lượng sản phẩm được xuất kho

  • Nhập trong kỳ: thêm số lượng sản phẩm trong kho

  • Tồn cuối kỳ: số lượng sản phẩm tồn động lại trong kho

Trên đây là các thao tác thực hiện quản lý tình trạng nhập/xuất file tại Mento.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 0924758686, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!

Last updated